Avançar para o conteúdo

PALAVRAS27

Luz di Natal

Sino ta rapicá na tudo gréza,
N’altar, candia têm fôgo sandido.
Alma crente, masquí sofrê tristéza,
Nádi sintí esp’ránça cai perdido.

Sã Natal, j’olá? Céu ficá luzido,
Istréla ta dá cor, mostrá grandéza
Di unga dia nunca isquecido,
Di unga anôte inchido di beléza

Si têm fé, nádi lô iscurecê.
Nôs sã já uví falá di salvaçám,
Di tánto uví, qui certo lôgo crê.

Alegrá co Jesus, alma cristám,
Dessá luz di Natal vêm devolvê
Esperánça pa tudo coraçám.

José dos Santos Ferreira

Etiquetas: